ჩვენი მთავარი მიზანი მომხმარებლის კმაყოფილებაა. სწორედ ამიტომ, მათ კომპანიაზე ინდივიდუალურად მორგებულ სერვისს ვთავაზობთ. პროექტზე მუშაობის დროს, ხელშეკრულების ჩარჩოებშიც კი არასდროს ვექცევით, და პროექტის მიმდინარეობის დროს წარმოშობილ დამატებითი საჭიროების შემთხვევაშიც კი, მზად ვართ შესაბამისი მოდიფიკაცია შევთავაზოთ  და სათანადო სერვისი გავუწიოთ. ეს კი გვეხმარება შევქმნათ და განვამტკიცოთ გრძელვადიანი ურთიერთობა. ფინანსური ლაბორატორიის მომხმარებლების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია. თქვენ აქ შეხვდებით კომპანიებს, რომლებმაც საკუთარი პროექტების წარმატება გვანდეს. გვანდეთ თქვენც.

2019 წელს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პორტფელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტისთვის, ამ პორტფელის დეტალური გაანალიზების და მისი შემდგომი ოპტიმიზაციის მიზნით, ძალიან დეტალური მენეჯერული რეპორტინგი შეგვემუშავებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობას ძალიან მსხვილი აუდიტორული და მრავალფუნქციური საკონსულტაციო კომპანიებიც იღებდნენ, ფინანსური ლაბორატორიის შემოთავაზების სიღრმის, მოქნილობის და ჩვენ საჭიროებებზე მეტად მორგებული დამოკიდებულობების გამო თანამშრომლობა სწორედ მათთან გადავწვიტეთ. პროექტი ძალიან წარმატებულად განხორციელდა, და ფინანსურ ლაბორატორიასთან თანამშრომლობას მომავალშიც ბევრი მიმართულებით ვგეგმავთ.

შპს „ფინანსურ ლაბორატორიის“ მიერ შემოთავაზებული შალვა ახრახაძის კურსი „ფინანსების მენეჯმენტი“ თავიდან ბოლომდე მორგებული იყო სს „თიბისი ლიზინგის“ თანამშრომლებზე მათი კვალიფიკაციის და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინებით. უშუალო, მეგობრული გარემოს და მოქნილი სასწავლო ფორმატის საშუალებით თანამშრომლებმა მოკლე დროში ეფექტურად შეძლეს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. გუნდის წევრების დადებითი უკუკავშირის, ასევე მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, სს „თიბისი ლიზინგი“ აქტიურად განაგრძობს თანამშრომლობას ფინანსურ ლაბორატორიასთან.

ჩვენ წამოვიწყეთ ბიზნეს იდეა რამოდენიმე მილიონიანი საწყისი ინვესტიციით. აქტიური მოკითხვის შემდეგ ჩვენთვის დეტალური ბიზნეს გეგმის მოსამზადებლად საკონსულტაციო კომპანია ფინანსური ლაბორატორია შევარჩიეთ. პროექტი 2 თვე მიმდინარეობდა და ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ რეკომენდაციებითა და საბოლოო პროდუქტით რომელიც ამ თანამშრომლობის შედეგად მივიღეთ. ბიზნეს გეგმა მოიცავდა ბიზნესის ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს. ამავდროულად, მას თანდართული ჰქონდა ძალიან სოლიდური ფინანსური მოდელი. ჩვენ ეს ბიზნეს გეგმა გამოვიყენეთ იმისათვის, რომ საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი ბანკისაგან თანადაფინანსება მიგვეღო. ამრიგად, ჩვენ გულწრფელად გირჩევთ, ფინანსურ ლაბორატორიას, იმ შემთხვევაში თუ გჭირდებათ, რომ შეიმუშაოთ ბიზნეს გეგმები ან / და ჩაატაროთ ნებისმიერი მასშტაბის კვლევები ბიზნესის მიზანშეწონილობის დასადგენად.