საოპერაციო გადაწყვეტილებები ბიზნესში კრიზისის დროს

ფინანსური ლაბორატორიის მმართველი პარტნიორი შალვა ახრახაძე თიბისი ბიზნესებისთვის წაიკითხავს ონლაინ ტრენინგს თემაზე - „საოპერაციო გადაწყვეტილებები ბიზნესში კრიზისის დროს“. ტრეინინგი განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელებისათვის, შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისა და ფინანსებით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისათვის და მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

რა ტიპის გადაწყვეტილებების შეფასებაა ფინანსურად შესაძლებელი?

როგორ შევაფასოთ საოპერაციო გადაწყვეტილებები კრიზისის დროს?

ფინანსური ანალიზის ძირითადი ინსტრუმენტები და მეთოდები

Share: