ფინანსური ლაბორატორია გთავაზობთ, ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ, ქოუჩინგ სესიებს ნებისმიერი პრობლემატური საკითხის სწრაფად და მარტივად გადასაჭრელად.  ქოუჩინგის დახმარებით თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ინდივიდუალურად თქვენი კომპანიის ინტერესებზე მორგებული საჭირო დახმარება და კონსულტაციები, ფორსმაჟორულ სიტუაციებთან, ახალ გამოწვევებთან და შესაძლებლობებთან გასამკლავებლად.

ქოუჩინგი

ადგილმდებარეობა