ფინანსური ლაბორატორია მაქსიმალურად თქვენს ბიზნესზე მორგებულ სერვისებს გთავაზობთ. ჩვენთან თანამშრომლობა არ შემოიფარგლება ერთჯერადი კონსულტაციითა თუ პროექტით. ის შეიძლება იყოს გრძელვადიანი და მოიცავდეს, როგორც ცალკეული ფინანსური მიმართულების, ასევე სრული ფინანსური დეპარტამეტის აუთსორსინგს. გიზიარებთ ჩვენი ძირითადი სერვისების ჩამონათვალს და ამასთან შეგვიძლია განვიხილოთ თქვენთვის აქტუალური ნებისმიერი სხვა ფინანსური საკითხი (გარდა ფინანსური აუდიტისა და საგადასახადო თემებისა).  ამ ჩამოთვლილი სერვისების გარდა შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სხვა ფინანსური სერვისი, რომელიც მოერგება თქვენს უნიკალურ გარემოებას და შევასრულებთ ნებისმირი მასშტაბის, სირთულისა თუ მახასიათებლის დავალებას.

ჩვენ გვჯერა, რომ ერთად ნებისმიერი ფინანსური ამოცანის გადაჭრა შეგვიძლია.

აუცილებელი
 • ფინანსური რესტრუქტურიზაცია
 • ფინანსური ანალიზი
 • ფინანსური დაგეგმვა და ბიუჯეტირება
 • ფინანსური რეპორტინგის აუთსორსზე მომზადება
 • რეგულატორისათვის რეპორტინგის მომზადება
 • პროექტის მომგებიანობის შეფასება
 • სხვადასხვა მენეჯერული რეპორტების მომზადება
სასურველი
 • ბიზნეს გეგმის მომზადება
 • ბიზნესის ღირებულების დათვლა
 • დაფინანსების მოზიდვაში დახმარება
 • ფინანსური სტანდარტების დანერგვა
 • სავაჭრო მოთხოვნების მართვა
 • კორპორაციული ტრეინინგები
 • ფინანსური ქოუჩინგი

ფინანსური რესტრუქტურიზაცია

ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თუ თქვენს კომპანიას სხვადასხვა მიზეზის (მაგალითად გაზრდილი კონკურენციის, საერთაშორისო კრიზისის, შიდა ფინანსური სირთულეების და ა.შ.) გამო ფინანსური რესტრუქტურიზაცია სჭირდება. ბიზნესის მომგებიანობის გაუმჯობესებისათვის ამ პროცესში ჩვენ შესაძლოა აქტიურად განვიხილოთ ცვლილებები როგორც ბიზნეს ოპერაციების ოპტიმიზაციის კუთხით, ასევე კაპიტალის დაფინანსების ოპტიმიზაციის მიმართულებით.